کتاب ورزشی قهرمان زاده tagged posts

کتاب الکترونیک ورزشی

14 برنامه برای کتاب الکترونیک ورزشی هفته کتاب توسط اداره کل فرهنگ و رهنمودهای اسلامی استان همدان تدارک دیده شده است. بیشتر این برنامه ها به صورت عملی در اینستاگرام انجام می شوند. اولین برنامه این مجموعه مطابق با پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در سالن ابن سینا با حضور فعالان صنعت چاپ کتاب الکترونیک ورزشی برگزار شد که به صورت زنده از اینستاگرام نیز پخش شد.

سایر برنامه ها از جمله نشست خبری مدیرکل فرهنگ و جهت گیری اسلامی استان همدان به صورت آنلاین کتاب الکترونیک ورزشی برگزار می شود...

Read More