شركت‌ توزيع نيروی برق فارس tagged posts

اجرای طرح برق امید برای مشترکان کم مصرف در استان فارس

اجرای طرح برق امید برای مشترکان کم مصرف در استان فارس

[ad_1]

احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس روز سه شنبه در این مراسم با بیان اینکه طرح برق امید ابزار تشویقی وزارت نیرو و دولت برای بهره وری بیشتر و ایجاد الگوی مصرف متوازن و متناسب است افزود: طرح برق امید ویژه مشترکان کم مصرف برق خانگی دراستان فارس  آغاز شد و بیش از ۲۱ درصد از مشترکان این استان به ویژه در مناطق روستایی را شامل می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس در ادامه افزود: همیشه دل نگرانی از افزایش بی رویه مصرف برق به عنوان موضوعی هشدار دهنده به ویژه در طول تابستان و در نقاط اوج مصرف تابستانی ...

Read More