دانلود کتاب رمان قدیمی خارجی tagged posts

دانلود کتاب رمان

به گفته ناشر زویکلی ، برای بیش از شش ماه  از وقوع وقایع عمده همه گیر ، کتابفروشی های مستقل به طور پیوسته تجارت خود را فراتر از فروشگاه های چهار طبقه گسترش داده اند. بررسی بیش از 30 کتابفروشی مستقل نشان داد که بیشتر آنها ترکیبی از فروش آنلاین دانلود کتاب رمان، تحویل منزل و خرید در فروشگاه را ارائه می دهند.

تنوع کانال های فروش نشان دهنده گسترش چشمگیر خدمات به مشتریان خرده فروشی است که در شرایط Covid-19 و تغییرات آب و هوایی حرکت می کنند.

بیش از 80 درصد کتا...

Read More