دانلود کتاب رمان عاشقانه رایگان tagged posts

کتاب عاشقانه

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کتاب عاشقانه استان سمنان گفت: “سمنان ؛ “پایتخت کتاب ایران” می تواند زمینه ساز توسعه گردشگری در استان باشد.
مارک سرمایه کتاب زمینه ای برای توسعه گردشگری در سمنان خواهد بود
در سمنان ، مهدی جمال شامگاه سه شنبه 4 آذر 1397 در نشستی با مدیرکل و معاون مدیر کل فرهنگ و رهنمودهای اسلامی استان سمنان از کتاب عاشقانه اجرای طرح معرفی سمنان به عنوان داانلود کتاب پایتخت کتاب کشور استقبال کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی اس...

Read More

دانلود کتاب رمان

به گفته ناشر زویکلی ، برای بیش از شش ماه  از وقوع وقایع عمده همه گیر ، کتابفروشی های مستقل به طور پیوسته تجارت خود را فراتر از فروشگاه های چهار طبقه گسترش داده اند. بررسی بیش از 30 کتابفروشی مستقل نشان داد که بیشتر آنها ترکیبی از فروش آنلاین دانلود کتاب رمان، تحویل منزل و خرید در فروشگاه را ارائه می دهند.

تنوع کانال های فروش نشان دهنده گسترش چشمگیر خدمات به مشتریان خرده فروشی است که در شرایط Covid-19 و تغییرات آب و هوایی حرکت می کنند.

بیش از 80 درصد کتا...

Read More