کردیت سوئیس مدیر عامل Tidjane تیام خروجی پس از رسوایی جاسوسی

کردیت سوئیس گفت: در روز جمعه آن را پذیرفته اجرایی Tidjane تیام استعفای پس از رسوایی جاسوسی. زوریخ مبتنی بر بانک گفت که او خواهد بود به جای توماس Gottstein رئیس بانک سوئیس کسب و کار. کردیت سوئیس مدیره نیز گفت: رئیس Urs Rohner تا به حال حمایت برای تکمیل مدت خود را اجرا می …

ادامه مطلب