چک لیست مدارک ویزای تحصیلی کانادا

برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا نیاز به تنظیم یک سری مدارک دارید:

  1. نامه پذیرش
  2. مدارک شناسایی
  3. مدرک تمکن مالی
  4. نامه توضیحات
  5. نامه دفاعیه
  6. همینطور گاه نیاز به مدارکی اعم از پذیرش CAQ و گواهی حضانت خواهد بود.

در جدول زیر توضیحات در خصوص هر یک از موارد لیست شده ارائه شده است:

نامه پذیرش تحصیلی: اصلی ترین مدرک برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا نامه پذیرش تحصیلی است. دانشگاه باید نسخه الکترونیکی نامه مورد نظر را برای شما ارسال نماید. در این نامه پذیرش شما در دانشگاه مربوطه، در رشته و مقطع مورد نظر و شرایط اسکان و خوابگاه و … مشخص شده است.
مدارک شناسایی: برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا نیاز به پاسپورت معتبر دارید. افرادی که به صورت آنلاین درخواست می دهند باید نسخه ای از صفحه اطلاعات پاسپورت خود به صورت آنلاین اپلود کنند. در صورت تایید نسخه اصلی پاسپورت نیز تقاضا می شود. همینطور نیاز به عکس پرسنلی دارید که باید با چهره واقعی شما سازگار باشد.
تمکن مالی: باید اثبات کنید که توانایی لازم برای هزینه تحصیل را دارید. شخص باید هزینه شهریه هر سال به علاوه هزینه زندگی در کانادا را در حساب خود داشته باشد. همینطور نیاز است که شخص از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی باشد و این موضوع باید از دید بانک تایید شود.

ادامه مطلب اینجا