مخزن ۳۰ تنی تولید اکسیژن در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز نصب شد

محمدحسین صومی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: قبل از کرونا روزانه ۱.۵ تن اکسیژن نیاز داشتیم و مخزن ۲۰ تنی تولید اکسیژن در این بیمارستان راه اندازی شده بود، اما با افزایش نیاز به اکسیژن به علت بیماری کرونا نیازمان از سه تا ۱۰ برابر بر اساس تعداد بیماران بستری افزایش یافت.  

وی با بیان اینکه تمام بیمارستان های آذربایجان شرقی برای ۱.۵ تا ۲ برابر نیاز در  شرایط عادی امکانات تولید و انتقال اکسیژن را داشتند، افزود: برای تامین اکسیژن از سه سیستم اکسیژن ساز، مخازن ذخیره اکسیژن و کپسول های ۲۰ و ۴۰ لیتری استفاده می کنیم.  

صومی ادامه داد: پیش از این نیز ۳ دستگاه اکسیژن ساز و مخزن ۲۰ تنی تولید اکسیژن در تبریز فعال بوده و نیازهای بیمارستانی را برطرف می کرد و مخزن جدید ۳۰ تنی نیز از پیش خریداری شده و مقرر بود در ماه جاری تحویل دانشگاه علوم پزشکی تبریز شود.  

به گزارش ایرنا، دکتر مسعود دینه وری، رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع) تبریز دیروز اعلام کرد که یک شرکت در تهران طرف قرارداد برای اکسیژن‌سازها داشتیم که با وجود دپوی اکسیژن به بهانه نوسانات قیمت، حاضر به تحویل آن نیست.Source link

نرم افزار گرامرلی

ایندکسر