سخنگوی دولت از اقدامات استانداری کرمان در هفته دولت قدردانی کرد

[ad_1]

به گزارش ایرنا، گزارش عملکرد استانداری کرمان توسط روابط عمومی استانداری تهیه و شهریور ۹۹ به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال شده که مورد قدردانی قرار گرفت.

این گزارش بر اساس شاخص های رسانه ای و اهداف، سیاست ها و ملاحظات رسانه ای دولت تدوین شده است.

گزارش رسانه ای هفته دولت استانداری کرمان توسط سپیده سلیمانی و گزارش مدیران یاور توسط دکتر عباس قشمی میمند از همکاران روابط عمومی استانداری تدوین شده است.

بر پایه این خبر در متن تقدیر دکتر علی ربیعی خطاب به استاندار کرمان به شرح زیر آمده است: پیرو اهداف سیاست ها و ملاحظات رسانه ای یکساله دولت که در مردادماه به دستگاه‌های اجرایی و استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردیده و گزارش عملکردی که آن استانداری در هفته دولت سال جاری به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نموده است آن استانداری در حمایت از دستاوردهای سایر دستگاه‌های اجرایی جزو فعالترین دستگاه‌ها ارزیابی شده که لازم است از جنابعالی مدیران و روابط عمومی آن استانداری تشکر و قدردانی نمایم.

سال گذشته نیز گزارش طرح مدیران یاور ‌که از سوی روابط عمومی استانداری تدوین و به معاون اجتماعی وزیر کشور ارسال شد، مورد تقدیر قرار گرفت.
اردیبهشت سال ۹۸ نیز روابط عمومی استانداری کرمان رتبه دوم را در بین روابط عمومی های استانداری های کشور کسب کرد.

[ad_2]

Source link